Aan NEN 3140 en NEN 3840 zijn nieuwe bijlagen toegevoegd

By 6 augustus 2019 Geen categorie


Aan NEN 3140 is een bijlage toegevoegd met het standaard taalgebruik voor laagspanning. Deze begrippenlijst is afgestemd op de gangbare begrippen in het door Stipel goedgekeurde lesmateriaal. Daardoor sluiten trainingen over bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties nu beter aan op de norm.

NEN 3840+A3:2019
In NEN 3840 is een wijziging opgenomen over de termijn van visuele controle. De bepaling dat deze jaarlijks moet worden uitgevoerd, is versoepeld. Er is nu gesteld dat de installatieverantwoordelijke bepaalt en vastlegt hoe vaak een visuele controle moet worden uitgevoerd. Alleen als er niets is vastgelegd, blijft de termijn voor visuele controle jaarlijks. De bijlage Standaard taalgebruik (hoogspanning) is aangepast; ook deze is nu afgestemd op de Stipel-begrippen. A3:2019 versies kosteloos ontvangen?
NEN biedt de A3 versie kosteloos aan, wanneer u de A2 versie nog maar kort geleden hebt aangeschaft.
U kunt uw exemplaar kosteloos bestellen door gebruik te maken van een kortingscode. Deze code is alleen geldig op NEN 3140+A3:2019 en NEN 3840+A3:2019. U moet hiervoor het bestelproces doorlopen.

Aanschaffen?:
Neem contact op met NEN klantenservice, per telefoon (015) 2 690 391 of per mail klantenservice@nen.nl voor de kortingscode.
ga vervolgens naar:
www.nen.nl/naarnen3140 voor NEN 3140+A3:2019
Of ga naar www.nen.nl/naarnen3840 voor NEN 3840+A3:2019

Laat een reactie achter