Category

Nieuws

COVID-19 Mondkapjes

In deze tijd is COVID-19 een groot onderdeel van de arbeidsveiligheid. Er zijn veel maatregelen genomen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, waaronder het gebruik van mondkapjes. Er zijn echter veel vragen over het gebruik van deze mondkapjes. Aan welke eigenschappen moeten ze voldoen? Wat is de beste pasvorm en welk materiaal is het meest geschikt? Hoe onderhoud je een herbruikbaar mondkapje?

De NEN-spec ‘Mondkapjes voor publiek’ – deel 1 geeft antwoord op alle vragen.

Bedankje

Tevreden opdrachtgevers.

Dagelijks zijn we bezig om onze trainingen zo goed mogelijk uit te voeren. Dat doen we met een docententeam die graag samen met onze opdrachtgevers een zo goed mogelijke training neerzet. Veel van onze trainingen zijn maatwerktrainingen waarbij we de situatie bij onze opdrachtgever een prominente rol binnen de training geven. Ons doel is om het werken veiliger te maken. Veritech werd gevraagd om in een kleine periode alle medewerkers van Lypack Leeuwarden te trainen voor ATEX Awareness en Basisveiligheid en een deel van de medewerkers extra op het gebied van NEN 3140. Dit hebben we met veel plezier gedaan en de evaluaties waren erg goed. De inhoud van de diverse trainingen werd als goed beoordeeld, en de vier verschillende docenten kregen hoge cijfers. Daar bovenop werden wij gisteren blij verrast doordat we een bloemstuk kregen als bedankje van de directie. Bedankt Lypack voor de leuke opdracht en heel erg bedankt voor de waardering in de vorm van het bloemstuk. Wij staan graag tot jullie dienst!

 

NEN 3140 en 3840 zijn gewijzigd

De wijziging van de NEN 3140 en van NEN 3840 kunnen nogal een impact hebben. In januari zijn wij begonnen om de wijzigingen in de norm te vertalen en uit te leggen aan belangstellenden. kijk hier naar een korte impressie van de derde bijeenkomst.

De norm NEN 3140 is bedoeld om op de best mogelijke manier te voldoen aan wet- en regelgeving die stelt dat elektrische installaties en elektrische apparaten veilig moeten zijn. In december 2018 is de norm gewijzigd naar de NEN 3140-2018. Dit heeft impact voor iedere organisatie, er zijn namelijk veel wijzigingen. Zo wordt er in de nieuwe norm ingegaan op vlambogen en is het werkdomein van installatie- en werkverantwoordelijken aangepast.

Om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en nog belangrijker, wat betekenen deze wijzigingen voor uw organisatie hebben we twee nieuwe sessies belegd.

Ook weten wat de wijzigingen in de nieuwe NEN 3140 en de NEN 3840 zijn? Kom naar onze informatiebijeenkomst op:

26 april 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Veritech BV Opleidingscentrum Drachten

Schrijf direct in via: inschrijving@veritech.nl. Klik hier voor extra informatie

Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

NEN 3140 en 3840 zijn gewijzigd

De norm NEN 3140 is bedoeld om op de best mogelijke manier te voldoen aan wet- en regelgeving die stelt dat elektrische installaties en elektrische apparaten veilig moeten zijn. In december 2018 is de norm gewijzigd naar de NEN 3140-2018. Dit heeft impact voor iedere organisatie, er zijn namelijk veel wijzigingen. Zo wordt er in de nieuwe norm ingegaan op vlambogen en is het werkdomein van installatie- en werkverantwoordelijken aangepast.
Om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en nog belangrijker, wat betekenen deze wijzigingen voor uw organisatie hebben we twee nieuwe sessies belegd.

Ook weten wat de wijzigingen in de nieuwe NEN 3140 en de NEN 3840 zijn? Kom naar onze (nieuwjaars) informatiebijeenkomst op:
29 maart 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Van der Valk Amersfoort A1 hotel

26 april 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Veritech BV Opleidingscentrum Drachten.

Schrijf direct in via: inschrijving@veritech.nl.
Klik hier voor extra informatie

Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

NEN 3140 is gewijzigd

De norm NEN 3140 is bedoeld om op de best mogelijke manier te voldoen aan wet- en regelgeving die stelt dat elektrische installaties en elektrische apparaten veilig moeten zijn. In december 2018 is de norm gewijzigd naar de NEN 3140-2018. Dit heeft impact voor iedere organisatie, er zijn namelijk veel wijzigingen. Zo wordt er in de nieuwe norm ingegaan op vlambogen en is het werkdomein van installatie- en werkverantwoordelijken aangepast.
Om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en nog belangrijker, wat betekenen deze wijzigingen voor uw organisatie hebben we twee sessies belegd.

Ook weten wat de wijzigingen in de nieuwe NEN 3140 en de NEN 3840 zijn? Kom naar onze (nieuwjaars) informatiebijeenkomst op:
17 januari 2019 van 18.00 uur tot 20.00 uur.
25 januari 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Locatie: Veritech BV Opleidingscentrum, Dopheide 4a te Drachten.
Schrijf direct in via: inschrijving@veritech.nl.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

NTA 8025 wordt NEN 8025

NTA 8025 wordt NEN 8025

 

Vanwege de veranderde wetgeving in 1998 worden technische installaties bij de verkoop van bestaande woningen niet meer gekeurd door de nutsbedrijven. Mede hierdoor is in 2005 is een woning APK ontwikkeld, de NTA 8025. Op dit moment blijkt dat steeds meer bestaande woningen steeds vaker installatietechnische gebreken hebben. Daarnaast zijn installaties, denk hierbij aan zonnepanelen, autolaadpalen en domotica niet alleen complexer geworden, maar hebben we er ook meer van in huis dan 20 jaar geleden.

UNETO-VNI heeft de tweede kamer gevraagd om een verplichte keuring in te stellen, om zodoende ongevallen, letsel en schade te voorkomen. Samen met NEN en TVVL wordt samen gewerkt om NTA 8025 om te zetten naar een nieuwe norm, NEN 8025.

Deze nieuwe norm richt zich op periodieke inspectie van de installatietechniek van bestaande woningen.

Hieronder vallen:

  • De gasinstallatie en gasapparatuur met afsluiters, koppelingen, slangen en veiligheidsvoorzieningen.
  • Leidingwaterinstallatie en voorzieningen voor gebruik leidingwater, zoals wasmachines, tuinsproeiers en dergelijke, inclusief slangen, haspels en koppelingen.
  • De elektrische installatie en apparatuur, zoals domotica en beveiligingsinstallaties, snoeren, verdeeldozen en al het overige waarbij elektrische energie wordt toegepast.

De basis van de nieuwe norm NEN 8025 vormt de NTA 8025 die het minimaal aanvaardbare veiligheidsniveau omschrijft en daarbij bepaalt hoe vaak dit beoordeeld moet worden.

Leer nu om vakkundig woninginstallaties te keuren volgens NTA 8025 waarbij we ingaan op de veranderingen die de NEN 8025 met zich meebrengt! Wilt u ook woningen keuren?!

Meer informatie over de training

 

Impact wijziging Arbowet

Impact wijziging Arbowet juli 2017

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorgestelde wijziging van de Arbowet die naar verwachting begin 2017 in zal gaan. Veruit de belangrijkste wijziging heeft te maken met de rol en taken van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op de preventiemedewerker. Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van de (Branche) RI&E.

De wijziging van de Arbowet is o.a. een reactie op het SER advies uit 2014, getiteld ”Betere zorg voor werkenden” (2014/07). Of de wetswijziging inderdaad begin 2017 ingaat is afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer later dit jaar. De wet zal op tien verschillende plekken (artikelen) worden aangepast. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Maatregelen m.b.t. de bedrijfsgezondheidszorg
In de Arbowet worden een aantal nieuwe verplichtingen opgenomen. De belangrijkste staan hieronder voor u op een rij:
– Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren i.v.m. gezondheidskundige vragen naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding;
– Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De werknemer heeft weet van de faciliteit, er zijn geen onnodige drempels wat betreft plaats en tijdstip van het consult en de werkgever wordt niet geïnformeerd over het consult, de aanleiding noch de uitkomsten van het consult op tot personen herleidbaar niveau;
– De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken;
– De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie;
– De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling;
– Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met, en adviseren aan de preventiemedewerker, de OR en/of de PVT (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers) van de werkgever;
– Alle taken die een werkgever moet afnemen van een bedrijfsarts/arbodienst moeten contractueel worden vastgelegd;
– De bedrijfsarts kan zélf ook een boete krijgen als hij/zij zich niet houdt aan het mogelijk maken van de second opinion en hij/zij niet beschikt over een klachtenregeling. Bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners kunnen tevens een boete krijgen indien menniet adviseert aan en samenwerkt met de preventiemedewerker en de OR/PVT en men het advies van de arbodienstverlener m.b.t. het toetsen van de RI&E  niet doorzendt aan de OR/PVT.
Met betrekking tot de preventiemedewerker:
– De werkgever heeft de instemming nodig van de OR/PVT bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie;
– De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.

Wat betekenen deze veranderingen voor de werkgever?
Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen. Het ligt voor de hand om als eerste de bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning (m.b.t. veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid etc.) goed te beoordelen om vervolgens een keuze voor een adequate ondersteuning te regelen. Ten tweede kan vervolgens het bestaande contract inhoudelijk als formeel worden aangepast aan de eisen uit de nieuwe Arbowet.

Wat betekenen deze veranderingen voor de branche-RI&E?
In veel branche RI&E-instrumenten komen onder het kopje ‘Arbozorg en organisatie van de arbeid’ stellingen/vragen voor die betrekking hebben op preventiemedewerkers, de bedrijfsarts en arbodiensten. Zodra deze nieuwe Arbowet in werking treedt zullen veel toelichtingen bij deze stellingen/vragen niet langer up-to date zijn. Dit vergt mogelijk een aanpassing van de branche-RI&E. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de invoering van de wetswijzigingen en de gevolgen voor de branche-RI&E.

 

 

maart 2017 Veritech is verhuisd naar Drachten

Na bijna 10 jaar gevestigd te zijn geweest in Noardburgum is het tijd geworden voor vernieuwing!
Ons huidige kantoor werd te klein en daarom zijn wij op zoek gegaan naar een modern en eigentijds pand met een centrale ligging.

Met gepaste trots kunnen wij meedelen dat wij een prachtig kantoor hebben gevonden waar wij onze activiteiten kunnen voortzetten en uitbreiden!

U kunt ons per 1 maart 2017 vinden op het volgende adres:

Dopheide 4a
9202 PB  Drachten

We hebben hier de beschikking over extra kantoorruimte en, niet onbelangrijk, meerdere cursusruimten die aan al onze wensen voldoen en waar diverse trainingen voor zowel Veritech als voor derden kunnen worden gehouden! U bent welkom!