KOMO-Instal BRL6000 Certificering in de installatietechniek

In 1998 is, op initiatief van UNETO en VNI, binnen de installatiesector besloten om uitgaande van de bestaande regeling voor ‘Waarborginstallateur’ (WBI) een nieuwe procescertificatieregeling op te zetten: KOMO-Instal. Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties, de BRL6000. Uw bedrijf kan kiezen om zich te certificeren:

 1. voor één of meerdere deelgebieden: additioneel aan het verplichte deel BRL6000-00 kunnen organisaties kiezen voor certificatie voor één of meer bijzondere delen, ondergebracht in negen clusters;  
 2. voor één of meerdere deelactiviteiten: organisaties kunnen zich binnen een bijzonder deel certificeren voor ontwerpen en/of installeren en/of beheren.

Waarom erkenning voor de installateur?

Met een KOMO-Instal kwaliteitsverklaring toont een installateur de professionaliteit van zijn onderneming en de vakbekwaamheid van zijn medewerkers aan. Zakelijke opdrachtgevers en consumenten krijgen met deze kwaliteitsverklaring de zekerheid dat installaties duurzaam zijn en veilig zijn ontworpen. De prestaties van de gecertificeerde installaties sluiten optimaal aan bij hoge eisen, zoals een gezond binnenklimaat.

Een KOMO-Instal kwaliteitsverklaring is een ‘erkende’ kwaliteitsverklaring. Dit betekent dat een installatie voldoet aan de geldende Nederlandse wettelijke eisen.

Deze kwaliteitsverklaring moet door de overheid worden geaccepteerd als bewijs dat aan de regelgeving wordt voldaan. Daarom is een keuze voor een KOMO-Instal adviseur of installateur een keuze voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid.

De BRL6000 stelt dus eisen aan de werkwijze van de installateur, die de Waarborgcriteria bevatten en de volgende aanvullende eisen:

 • Vaststelling door de installateur of het ontwerp aan de eisen voldoet, ook als een andere partij dat ontwerp heeft gemaakt.
 • Schriftelijke vastlegging van opdrachten.
 • Controle van bouwkundige randvoorwaarden.
 • Controle op transport en opslag van materialen.
 • Controle op montagewerkzaamheden.
 • Klachtenbehandeling.
[vc_single_image image=”3781″ img_size=”full”][vc_single_image image=”3784″ img_size=”full”][vc_single_image image=”3786″ img_size=”full”]

Meerwaarde van de erkenning voor opdrachtgevers

Het is voor opdrachtgevers lastig om een vakbekwame installateur van andere aanbieders te onderscheiden. Met een erkenning kan het installatiebedrijf laten zien over de juiste kennis en kunde te beschikken om het installatiewerk goed en adequaat uit te voeren. Met de erkenning maakt de installateur het verschil met zijn concurrent. De erkende installateur:

 • heeft de vereiste diploma’s en/of ervaring
 • beschikt over de meest actuele handboeken
 • werkt met het juiste gereedschap
 • beschikt over specifieke kennis en kunde

Daarnaast kunnen gemeenten op basis van de mogelijkheid tot publiekrechtelijke erkenning besluiten bepaalde delen van een bouwbesluit niet of minder actief te handhaven op het moment dat de onder BRL6000 opgenomen installaties zijn aangelegd door een BRL6000 gecertificeerd bedrijf.

Voor meer informatie over het stappenplan en de KOMO-Instal BRL6000 klikt u op lees meer. 

[vc_separator][vc_tta_accordion style=”modern” shape=”square” active_section=”0″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Lees meer” tab_id=”1449144271616-b9696c2c-b5ea”]

Stappenplan KOMO-Instal BRL6000

Om een BRL6000 certificaat te verkrijgen moet een bedrijf zeven stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft inzicht in wat er moet gebeuren voordat het in aanmerking komt voor certificatie.

Het bedrijf moet:

 1. bepalen met welk type dienst het zich in welke markt(en) gaat bezighouden en bepalen voor welke deelregelingen het gecertificeerd wil worden;
 2. de organisatie en werkwijze toetsen aan de gestelde eisen in de regeling(en) en deze eventueel aanpassen;
 3. een Kwaliteitshandboek gemaakt en operationeel hebben;
 4. bij meerdere certificatie-instellingen een offerte aanvragen en een keuze maken wie het bedrijf gaat beoordelen;
 5. een toelatingsonderzoek ondergaan, uitgevoerd door de certificatie-instelling;
 6. bij een positieve beslissing een contract sluiten met de certificatie-instelling en ontvangt het certificaat;
 7. op grond van periodiek, door de certificatie-instelling uit te voeren audits, ervoor zorgen dat het blijft voldoen aan alle eisen die de beoordelingsrichtlijn stelt.

BRL6000 Ontwerpen, installeren en/of beheren van installaties

Bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, installeren en/of beheren van installaties kunnen zich certificeren voor BRL6000. Al naar gelang hun werkgebied en discipline kunnen zij er voor kiezen om zich voor verschillende soorten en grootten installaties (gas, water, elektro, duurzame energieconcepten, enz.) en disciplines (ontwerpen (A), installeren (B) en/of beheren (C)) te laten certificeren.

Bij het certificeren dient altijd aan de algemene voorwaarden van een Algemeen Deel te worden voldaan en aan het gekozen Bijzondere Deel (type en grootte installatie, discipline). In de tabel hierna bij elk Bijzonder Deel welk Algemeen Deel van toepassing is.

De Algemene- en Bijzondere Delen

KOMO-Instal omvat de navolgende werkgebieden:

 • Ontwerpen, installeren en beheren van installaties
 • Elektrotechnische installaties
 • Gasinstallaties en gasverbrandingsinstallaties
 • Leidingwaterinstallaties
 • Ventilatievoorzieningen van woningen
 • Zonneboilers
 • Rioleringsinstallaties
 • Legionella-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties
 • Bodemenergiesystemen
BRL  Titel Datum bindend verklaard Status Algemeen deel van toepassing
BRL6000-00 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties – Algemeen Deel

Wijzigingsblad

30-04-2013

30-09-2013

Actueel n.v.t.
BRL6000-AB Ontwerpen en installeren van installaties – Algemeen Deel 01-05-2015 Actueel n.v.t.
BRL6000-01 Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen 01-05-2015 Actueel 6000-AB
BRL6000-02 Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (t/m 3 x 80A, van bouwwerken, anders dan individuele woningen) 01-05-2015 Actueel 6000-AB
BRL6000-03 Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen 01-05-2015 Actueel 6000-AB
BRL6000-04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen 01-05-2015 Actueel 6000-AB
BRL6000-05 Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (< 0,5 mbar t/m G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen 01-05-2015 Actueel 6000-AB
BRL6000-06 (AB) Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (< 100 maar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen 01-05-2015 Actueel 6000-AB
BRL6000-07 Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen 01-05-2015 Actueel 6000-AB
BRL6000-08 Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen 01-05-2015 Actueel 6000-AB
BRL6000-08 (C) Beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Wijzigingsblad

30-04-2013

 

30-09-2013

Actueel

Actueel

6000-00 + WB
BRL6000-10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen 2005 Actueel 6000-00 +WB
BRL6000-10 (AB) Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen In accreditatie

procedure

geïntegreerd
BRL6000-16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 kW Actueel 6000-00 + WB
BRL6000-16 (C) Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100 kW In ontwikkeling 6000-00 + WB
BRL6000-21 Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen

Wijzigingsblad ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen

23-01-2014

01-09-2014

Actueel

Actueel

6000-00 + WB
BRL6000-22 Ontwerpen, installeren en beheren van met biomassa gestookte verbranding toestellen (< 5000 kW) In ontwikkeling 6000-00 + WB
BRL6000-23 Beveiligingsinstallaties en beveiligingsfuncties In ontwikkeling 6000-00 + WB
[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]