januari 2017 Nieuwe NEN 1010 Blijf op de hoogte!

By 1 januari 2017 maart 3rd, 2017 Geen categorie

nieuwe nen1010

NEN 1010: de elektrotechnische installatiebranche kan er niet omheen. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten. Op 1 oktober 2015 is volledig nieuwe editie van de Nederlandse elektrotechnische norm NEN 1010 gepubliceerd.

De nieuwe NEN 1010 is niet alleen aangepast aan de jongste internationale elektrotechnische eisen, waarover de afgelopen jaren binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt. Hij loopt daar zelfs op vooruit met aanvullende nationale eisen op het gebied van onder meer zonnestroominstallaties en laadinstallaties voor elektrische voertuigen. De nieuwe NEN 1010 is per 1 juli 2016 via het Bouwbesluit bij wetgeving aangewezen.

Wat betekent dat voor uw medewerkers, uw organisatie en uw projecten?
Hoe kunt u uw organisatie het beste voorbereiden op de wijzigingen?
Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord tijdens de bijscholingscursus van Veritech.

De bijscholing is zinvol voor iedereen die verantwoordelijk is voor laagspanningsinstallaties en het werken aan laagspanningsinstallaties zoals: ontwerpers, adviseurs, hoofden van technische diensten, installatieverantwoordelijken, serviceafdelingen, installateurs, calculatoren, werkvoorbereiders, monteurs.

U kunt zich inschrijven voor de cursus “Wijzigingen van de NEN 1010:2015”. Schrijf u nu in!