Veritech staat voor Veiligheid, Risicobeheersing en Techniek en is gespecialiseerd in de synergie tussen opleidingen, detachering en advisering.

Het doel van Veritech is het met opdrachtgevers realiseren en borgen van een optimaal Arbo-, Veiligheids- en Milieubeleid binnen hun bedrijf. Veritech is gespecialiseerd in de hiervoor vereiste specifieke kennis en vaardigheden en stelt daarbij, in samenwerking met de opdrachtgever, de betreffende praktijksituatie altijd voorop tijdens de opleidingen en bij het adviseren.

Professioneel en betrouwbaar

Juist vanwege de complexiteit en het belang van deze vraagstukken is een professionele kijk van een betrouwbare docent en adviseur onmisbaar. De docenten en adviseurs van Veritech zijn qua theoretische kennis en vaardigheden optimaal geschoold. Door hun sterke affiniteit met de praktijk, de grote betrokkenheid bij organisaties en hun onderlinge professionele contacten, geven zij veel meer mee dan een enkelvoudig advies.

Op grond van haar betrouwbare, bruikbare en praktische opleidingen en adviezen, brengt Veritech in nauwe samenspraak met haar opdrachtgevers, bedrijven naar een hoger niveau waarbij de opgedane kennis en vaardigheden van alle medewerkers direct in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn.

Veritech

  • Sterk in maatwerkopleidingen en adviesdiensten
  • Gericht op uw specifieke behoefte
  • Onafhankelijk in alle opzichten
  • Kennis en ervaring in vrijwel elke branche
  • Synergie tussen opleidingen, detachering en risicomanagement
  • Ervaren praktijkgerichte veiligheidskundigen, adviseurs en docenten
  • Meer dan 15 jaar praktijkervaring
  • Vakspecialisme in heel Nederland
  • Als het echt om veiligheid gaat!

Veritech streeft naar een maximale klantwaarde door maatwerk. Waarbij werkwijze en advies nauwgezet afgestemd worden op de praktijk van de opdrachtgever.

“Veritech wil met het realiseren van optimale arbeidsveiligheid en verantwoordelijke risicobeheersing binnen bedrijven, bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering wat betreft mens, milieu en rendement.”
– Missie van Veritech volgens Richard van den Berg, Directeur Veritech

Veritech, gecertificeerd opleider

Veritech werkt met bekwame professionals en levert kwalitatieve opleidingen. Als geregistreerd veiligheidskundige en erkend opleider, werken wij met geregistreerde docenten. Onderstaande certificeringen staan hiervoor garant. Wij zijn trots op wat we doen en wij doen dat goed.
Veritech staat voor kwaliteit.

Geregistreerd veiligheidskundige bij de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen

Stipel erkende opleider (Stichting persoonscertificering energietechniek)

CRKBO Geregistreerde docenten. (Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)

CCV erkende opleider (Richtlijn vakbekwaamheid voor het behalen van de code 95)

Veritech heeft ervoor gezorgd dat ik zonder zorgen mijn werknemers op pad kan sturen.

Thom DoesburgCreative @ StOM Design
Klaar om aan uw veiligheid te werken?

Boek een opleiding!

Op zoek naar een maatwerkoplossing? of heeft u een vraag?

Neem contact met ons op!