Januari 2017 VCA Certificeringen binnen Europa

By 1 januari 2017 maart 3rd, 2017 Geen categorie

Knipsel

Inleiding.

Het internationaal werkende petrochemische bedrijfsleven heeft er toe bijgedragen dat VCA in vele landen in de wereld bekend is en wordt gehanteerd. Er is sprake van een langzame, beheerste en gecontroleerde internationale ontwikkeling van VCA. Alleen België heeft een volledig equivalent systeem met bijbehorende structuur. In (iets) mindere mate geldt dat vooralsnog ook voor Duitsland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Op dit moment is er dan ook sprake van een wederzijdse erkenning van elkaars systemen tussen België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Over de equivalentie van opleidingen is er alleen een begin van overeenstemming met België.
Het CCVD-VCA onderzoekt op welke wijze VCA op een verantwoorde wijze in Europa verder kan worden uitgezet. Dagelijks voeren duizenden contractor bedrijven (aannemers) met hun werknemers verschillende opdrachten uit op en in installaties van industriële bedrijven (opdrachtgevers). De industrie heeft zelf reeds verschillende initiatieven genomen om een maximale veiligheid tijdens dergelijke operaties te verzekeren.

VBO aan de basis van begin van harmonisering

Veel contractors werken echter grensoverschrijdend en zien zich geconfronteerd met overlappende of dubbele eisen omdat de opdrachtgever een ander systeem en andere opleidingen hanteert dan wat hun certificaat voorziet. Omgekeerd hebben ook de opdrachtgevers het moeilijk om een goede (lees veilige) contractor te kiezen omdat ze niet alle systemen kennen.
Op initiatief van het VBO, maken de bij de verschillende systemen betrokken partijen uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland nu duidelijk daar iets aan te willen doen. Met de samenwerkingsovereenkomst willen ze streven naar één geharmoniseerd systeem. In een eerste fase wordt informatie uitgewisseld en gedeeld met opdrachtgevers en contractors en zullen de systemen verder op punt worden gesteld door goede elementen van de andere systemen over te nemen om zo stapsgewijs naar elkaar toe te groeien.

België

Zwitserland

Oostenrijk

Frankrijk

Engeland

Duitsland

Wilt u meer informatie en de verwijzing naar diverse links stuur een bericht via onze contactpagina.

error: Content is protected !!