Disclaimer:

Veritech garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Veritech toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn op niet-confidentiële basis en mogen door Veritech vrijelijk en zonder toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar Veritech dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Veritech behoudt zich het recht voor om tekst op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Gegevens die de bezoeker kunnen identificeren worden alleen verzameld als de bezoeker deze vrijwillig heeft aangeboden.
Deze homepage van Veritech bestaat sinds 2007. Commerciële berichtgevingen worden zoveel mogelijk ontweken.

Veritech verzamelt niet-persoonlijke gegevens van bezoekers met als doel het totale aantal bezoekers te kunnen volgen en de internetbrowser en het besturingssysteem te kunnen identificeren. Deze gegevens stellen ons in staat onze site te verbeteren.

Gegevens die een bezoeker kunnen identificeren, zoals een naam of adres, worden niet verzameld in dit proces.

Veritech draagt zorg voor het respecteren van de privacy van haar online bezoekers. Gegevens die een bezoeker kunnen identificeren zijn uitsluitend verzameld indien de bezoeker deze vrijwillig heeft verschaft. Als kinderen de computer gebruiken zouden de ouders daar toezicht op moeten houden, vooral bij het gebruik van internet, e-mail en andere online diensten. Kinderen die de links op www.Veritech.nl bezoeken zouden toestemming moeten vragen aan hun ouders voordat zij persoonlijke gegevens, als naam, woonadres of E-mailadres verzenden.

Foto’s en teksten van deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van www.veritech.nl verveelvoudigd en of gebruikt worden voor andere doeleinden. De berichten in het gastenboek, forum en in de content van de site kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd worden door de webmaster! De webmaster is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk op de website te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de website, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de bezoeker, redacteuren en verenigingen / clubs jegens Veritech ontstaat.

De content is door Veritech met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Veritech aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
Veritech is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.