Home Risicomanagement

Risicomanagement

Risicomanagement of projectbeheersing is voor veel organisaties een grote uitdaging. Hoe dient dit opgezet te worden? Wat zijn de risico’s binnen mijn organisatie? Welke keuzes worden er gemaakt? Welke instrumenten worden er gebruikt? En hoe bereik je dat jouw organisatie aantoonbaar aan risicomanagement doet en, niet onbelangrijk, blijft doen. Immers, risicomanagement is een wettelijke verplichting. Veritech helpt jou en je organisatie hierbij.

Het Veiligheidshuis

Om veiligheid in je bedrijf op een hoger niveau te brengen is een goede fundering nodig. Dit bestaat uit weten waar je risico’s liggen en een basis van écht veilig werken (risico en veiligheid). Alleen met deze goede fundering is een veiligheidshuis te bouwen. Op deze fundering komen de pijlers te staan: mens en organisatie, techniek en omgeving. Samen met je organisatie brengen we graag deze pijlers in kaart en stellen we een meerjaren veiligheidsplan op. Wij gaan voor een langdurige relatie met als uiteindelijk doel: veilig werken!
Klik hier voor het Veritech Veiligheidshuis.

Meer weten?
Zorgsysteem

Om risico’s te beperken en zelfs te voorkomen, is het nodig om risico’s systematisch en voortdurend te beheersen. Met risicomanagement worden de risico’s zoveel mogelijk beheerst tegen zo laag mogelijke kosten. Een essentieel onderdeel van risicomanagement is een praktisch veiligheids-, kwaliteits- of managementzorgsysteem met als basis ons veiligheidshuis.

Bedrijven en organisaties kunnen deze systemen gebruiken om hun arbo-, veiligheids-, milieu- en kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. Belangrijk zijn: het zorgsysteem voor kwaliteit ISO 9001, voor milieu ISO 14001, voor arbeidsveiligheid ISO 45001 en voor veiligheid aannemers VCA. Daarnaast wordt het zorgsysteem voor een veilige elektrische bedrijfsvoering de NEN 3140 of de NEN 3840 gehanteerd.

Klik hier voor het Veri-risc model.