Risico nemen hoort bij ondernemen

Om risico’s te beperken en zelfs te voorkomen, is het nodig om risico’s systematisch en voortdurend te beheersen. Met risicomanagement worden de risico’s zoveel mogelijk beheerst tegen zo laag mogelijke kosten. Een essentieel onderdeel van risicomanagement is een praktisch veiligheids-, kwaliteits- of managementzorgsysteem.

Bedrijven en organisaties kunnen deze systemen gebruiken om hun arbo-, veiligheids-, milieu- en kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. Belangrijk zijn: het zorgsysteem voor kwaliteit ISO 9001:2015, voor milieu ISO 14001:2015, voor arbeidsveiligheid OHSAS 18001:2008 (ISO 45001) en voor veiligheid aannemers VCA:2008. Daarnaast wordt het zorgsysteem voor een veilige elektrische bedrijfsvoering de NEN 3140 of de NEN 3840 gehanteerd.

Risicomanagement

  • Gericht op de specifieke behoefte
  • Duidelijke op resultaat gerichte afspraken (SMART)
  • Onafhankelijk in alle opzichten
  • Voortdurende terugkoppeling naar de doelstellingen
  • De beste prijs/prestatieverhouding door integraal denken
  • Integer en betrouwbaar
  • Integratie van bedrijfsbeleid in opleidingen
  • Onafhankelijk certificeren van systemen
  • Synergie tussen opleidingen, detachering en adviesdiensten
Risicomanagement is het in een cyclisch proces identificeren en beoordelen van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen binnen een bedrijf, ten behoeve van het beperken en zelfs voorkomen van risico’s.

Maatwerkinrichtingen

Het inrichten van een veiligheids-, kwaliteits-, zorg- of managementsysteem binnen uw bedrijf vraagt om maatwerk. Veritech ondersteunt u bij het opstellen van deze managementsystemen.

Veritech levert maatwerk!

Brochure Risicomanagement

Meer informatie over zorgsystemen en de aanpak en ondersteuning die Veritech biedt bij deze zorgsystemen, zijn te raadplegen via de brochure Risicomanagement

Informatie

Meer weten over wat Veritech voor u kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Klaar om aan uw veiligheid te werken?

Boek een opleiding!

Op zoek naar een maatwerkoplossing?
of heeft u een vraag?

Neem contact met ons op!