Home Over ons

Over ons

Veritech staat voor Veiligheid, Risicobeheersing en Techniek en is gespecialiseerd in de synergie tussen advisering, detachering en opleidingen.

Vanwege de complexiteit en het belang van een optimaal Arbo- Veiligheids- en Milieubeleid bij bedrijven is een professionele kijk van een betrouwbare adviseur en docent onmisbaar. De adviseurs en docenten van Veritech zijn qua theoretische kennis en vaardigheden optimaal geschoold. Door hun sterke affiniteit met de praktijk, de grote betrokkenheid bij organisaties en hun onderlinge professionele contacten, geven zij veel meer mee dan een enkelvoudig advies.

Op grond van haar betrouwbare, bruikbare en praktische adviezen en opleidingen, brengt Veritech in nauwe samenspraak met haar opdrachtgevers, bedrijven naar een hoger niveau waarbij de opgedane kennis en vaardigheden van alle medewerkers direct in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn.

Professioneel en betrouwbaar

“Veritech wil met het realiseren van optimale arbeidsveiligheid en verantwoordelijke risicobeheersing binnen bedrijven, bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering wat betreft mens, milieu en rendement.”

Richard van den Berg – Directeur en Hogere veiligheidskundige

Onze fundering
  • Zingeving/ Missie: Wij willen met het realiseren van optimale arbeidsveiligheid en gedegen risicobeheersing binnen organisaties bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering met betrekking tot mens, organisatie en omgeving. Veritech: partner in veilig werken.
  • Identiteit/ Visie: Kiezen voor Veritech is kiezen voor veiligheid. Wij staan voor maatwerk en helpen organisaties op een hoger bedrijfsniveau te presteren als het gaat om arbeidsveiligheid, risicobeheersing, techniek en management.
  • Overtuigingen/ Kernwaarden: Wij zijn onmisbaar in ons vakgebied. Wij zijn kwaliteit en doen kwaliteit en dat doen wij integer, betrouwbaar, samen, slimmer en klantgericht. Wij staan voor voelbare en merkbare feiten.
  • Vaardigheden / Kennis: Wij denken, durven en doen, en maken het verschil. Onze aanpak geeft inzicht en leidt tot impact. Organisatiebreed.
  • Gedrag/ Strategie: Wij adviseren, wij faciliteren, wij coachen, wij leiden op. Dat doen wij met volle overtuiging omdat wij weten waar we het over hebben. Professioneel en deskundig.
  • Omgeving/ Resultaten: Wij zijn zichtbaar en herkenbaar in de omgeving waar wij moeten zijn, waar anderen ons nodig hebben. We zijn pas tevreden als onze relaties dat ook zijn.