Home Privacy

Privacy

Veritech respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Veritech verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die aan Veritech worden verstrekt via de website van Veritech of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien je vragen hebt over de (eventuele) verwerking van je persoonsgegevens door Veritech, neem dan contact met ons op, telefoonnummer: 085-401 1010.