Om zorgvuldig met uw klachten om te gaan heeft Veritech de volgende regeling vastgesteld.

 

Klachtenregeling

Alle contacten, uitingen en activiteiten van Veritech zijn gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Voor die gevallen waarin de dienstverlening van Veritech in de ogen van opdrachtgevers of andere betrokkenen beneden de maat is, kent Veritech een klachtenregeling. Indien u ontevreden bent over een van de medewerkers van Veritech, de dienstverlening of welk aspect van de organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit dat zo snel mogelijk kenbaar te maken. Uw opmerkingen zijn voor Veritech heel belangrijk en worden zeer serieus genomen. U kunt zich hiervoor wenden tot de directie van Veritech. De klacht kan gemaild worden naar info@veritech.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Veritech.