Home Nieuws Arc Flash

Arc Flash

1 juni 2022

Vlambogen (Arc Flash) kunnen een groot risico vormen voor bedrijven met elektrische installaties. Het is dus belangrijk om een mogelijk vlambooggevaar in kaart te brengen én ervoor te zijn dat de medewerkers hiervan bewust zijn en dat ze weten hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

Arc Flash onderzoek

Op basis van het grondschema van je bedrijf kan een Arc Flash onderzoek worden uitgevoerd voor de hoofdverdeelinrichting(en), de distributieverdeelinrichtingen en de eindverdelers.

Na het inventariseren/verificatie van de elektrische installatie(s) zal een vlamboogberekening gemaakt worden van de installatie uitgaande van de  hoofdverdeler(s) tot en met de subverdelers waar geen vlambogen meer mogelijk zijn. Hiervan wordt een rapportage opgesteld met alle resultaten, voorzien van adviezen en aanbevelingen. Zo worden er adviezen gegeven ten aanzien van risicoreductie van bronaanpak, technische aanpassingen tot aan het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast kunnen de werkplekken (verdelers) voorzien worden van een informatiesticker waarop het energieniveau staat vermeld. Hierop kan ook worden aangegeven welke PBM’s moeten worden gebruikt.

E-learning

Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een e-learning Arc Flash. In de basismodule wordt er een introductie op vlambogen gegeven en zal er worden ingegaan op belangrijke begrippen, wetgeving, regelgeving en normen, vlambooggevaar en – risico’s en risicobeheersing van vlambogen. In de verdiepende modules zal er nader worden ingegaan op gevaarlijke situaties met vlambogen, het werken met hoog vlamboogrisico, methoden voor risicoverlaging, persoonlijke beschermingsmiddelen, vlamboograpporten en -studies.

Binnenkort meer hierover!

Opleiden

Arc Flash bieden we als losstaande (incompany) cursus aan, maar kan ook een onderdeel zijn van de NEN 3140 cursus. Hier kunnen alle bij de e-learning genoemde onderwerpen behandeld worden. Op basis van de wensen van je organisatie bepalen we de inhoud en maken we een cursus op maat.

Meer weten over Arc Flash? Neem dan contact met ons op via 085 – 401 10 10 of inschrijving@veritech.nl.