Home Nieuws In gesprek met……. HVC

In gesprek met....... HVC

21 september 2023

HVC:

‘Bedrijfsspecifieke trainingen, gebaseerd op onze eigen installaties’

‘Veritech komt met trainingen die goed zijn afgestemd op wat er op onze locaties gebeurt. De trainingsgroep brengt zelf praktijkvoorbeelden in. Dat maakt trainen leerzaam, leuk en aantrekkelijk én het levert ons grote voordelen op.’ Dit is, zeggen adviseur Leren en Ontwikkelen Diana Nagtegaal en installatieverantwoordelijke Patrick Lensen van HVC, waarom hun organisatie al meer dan 10 jaar samenwerkt met Veritech.

 

‘Jaren geleden werkten we met standaard trainingen hoog- en laagspanning voor onze hoofdprocesvoerders en hoofdoperators, vertelt Diana. ‘Vier dagen theorie en daarna drie dagen praktijk op een externe locatie. Dat is veel te lang én het was moeilijk plannen, want wij zijn een volcontinubedrijf met wisselende diensten. Aan Richard van den Berg van Veritech, die ons adviseert over risicomanagement, opleidingen en trainingen, hebben we om een betere oplossing gevraagd.’ Die kwam er in de vorm van een maatwerktraining van drie dagen theorie en twee dagen praktijk in combinatie met een e-learning. De training vindt plaats op de eigen locaties en is zo georganiseerd dat hij perfect aansluit op de werkzaamheden en ploegenroosters van de cursisten.

Energie en hergebruik

HVC maakte de afgelopen jaren een boeiende transformatie door: naast afvalinzamelaar en -verbrander werd het een duurzaam bedrijf voor hergebruik en energie. Met ruim 1.200 medewerkers actief in Noord- en Zuidholland, Flevoland en Friesland groeide HVC, eigendom van 51 gemeenten en 8 waterschappen, naar een bedrijf dat op tal van plaatsen in het werkgebied ook aardwarmte, wind- en zonne-energie produceert en levert. Belangrijke locaties voor de business unit Energie uit Afval bevinden zich in Alkmaar (afvalverbranding en productie van warmte en elektriciteit), Dordrecht (afvalverwerking, slibverwerking, warmte, elektriciteit en zonnepark, zie foto boven), Middenmeer (vergisting- en composteerinstallatie) en Purmerend (composteerinstallatie).

Iedereen voldoende opgeleid!

Patrick Lensen is installatieverantwoordelijke en werkt op vier locaties met een ‘elektrische piramide’. Uitgangspunt is dat iedereen voldoende moet zijn opgeleid voor de taken die hij of zij moet uitvoeren. In Alkmaar en Dordrecht werken operationeel installatieverantwoordelijke hoofdprocesvoerders en hun vervangers, werkverantwoordelijke elektrotechnici en operators als voldoende onderrichte personen. In Middenmeer en Purmerend wordt niet met hoogspanning gewerkt. Daar is altijd een werkverantwoordelijke en vakbekwame personen voor het laagspanningsnet aanwezig en zijn de operators bedieningsbevoegd.

‘De beide vestigingen die warmte leveren hebben een strenge leveringsverplichting’, vertelt Patrick. ‘Dat stelt hoge eisen aan de veiligheid en bedrijfszekerheid van onze soms complexe elektrische installaties. Omdat we 24/7 werken kun je dat het beste in eigen beheer houden. Onze hoofdprocesvoerders zijn tijdens hun dienst de kapiteins op ons schip, de operators de bemanning.’ Het voordeel van de veiligheidsstructuur die, dankzij het HVC-opleidingsprogramma met Veritech is opgebouwd, leidt tot een veilige elektrische bedrijfsvoering en hogere operationele efficiëntie van onze fabrieken.’

Patrick waardeert Veritech vanwege de op maat gemaakte trainingen op de HVC-locaties. ‘Ik loop zelf ook wel eens mee met zo’n training’, vertelt hij. ‘Heel mooi om te zien dat als wij iets in ons bedrijf vernieuwen, zo’n verandering al snel is terug te zien in de Veritech-trainingen.’ En Diana signaleert op basis van de evaluaties van deelnemers een verschuiving: ‘Vroeger was het vaak: we moeten weer op training. Tegenwoordig hoor en lees ik iets anders: we mogen weer!’