Home Nieuws Veilig werken aan elektrische installaties in de agrarische sector

Veilig werken aan elektrische installaties in de agrarische sector

30 juni 2022

Factsheet ‘Veilig werken’ in samenwerking met Fedecom

 

In samenwerking met Fedecom heeft Veritech een factsheet ‘Veilig werken aan elektrische installaties in de agrarische sector’ mogen opstellen voor alle Fedecom-leden. Deze factsheet is bedoeld om te informeren over de veiligheidsregels met betrekking tot het werken aan of met elektrische installaties in de agrarische omgeving. Met name in stallen waar dieren gehouden worden. Vanuit verschillende invalshoeken wordt elektrische veiligheid bekeken.

Lees hier de volledige factsheet: Veilig werken aan elektrische installaties in agrarische omgevingen

Daarnaast zijn er een aantal cursussen NEN 3140 VOP / VP ontwikkeld, specifiek voor de mechanisatiebranche en toepasbaar in agrarische omgevingen. Zie voor inhoud en data https://veritech.nl/opleidingen.

 

Speciaal voor alle leden van Fedecom hebben we een format beschikbaar gesteld waarmee de elektrische veiligheid volgens de NEN 3140 ingericht kan worden. Met dit format kunnen de mechanisatiebedrijven zelfstandig de inventarisatie uitvoeren en de documenten vastleggen om aan de wetgeving te voldoen.

Om bovenstaande goed uit te kunnen voeren is wel enige elektrotechnische kennis en ervaring noodzakelijk. Veritech wil hierin uiteraard graag ontzorgen en voor alle Fedecom-leden hebben we daarom een speciaal ledenvoorstel gemaakt.

Het ledenvoorstel bestaat uit het volgende stappenplan:

1. Het in kaart brengen van de elektrische risico’s en de werkzaamheden.
Veritech plant samen met u een online overleg in (via Teams) van ca. 1,5 uur.

De expert van Veritech brengt samen met u het volgende in kaart:
– de medewerkers die elektrische werkzaamheden verrichten;
– de elektrische risico’s;
– de aard van de elektrische werkzaamheden;
– de opleidingen en ervaring van de medewerkers;
– de aanwezig of benodigde gereedschappen, veiligheidsmiddelen, persoonlijke beschermings-
middelen en meetinstrumenten.

2. Wij werken dit verder voor u uit tot een ingevuld format met hierin opgenomen:
– de aanwijsbrieven ter ondertekening;
– het overzicht met taken en bevoegdheden van de medewerkers;
– een overzicht van de opleidingen en/of periodieke maatwerkcursussen;
– een overzicht met de aanwezige benodigde middelen meetinstrumenten, etc.

3. U hoeft alleen nog de medewerkers aan te wijzen, de middelen aan te schaffen en het laten verzorgen van (periodieke) cursussen en toolboxen (indien niet aanwezig of nog niet uitgevoerd).

Meer weten over bovenstaand stappenplan en de benodigde investering? Neem dan contact met ons op via 085-4011010 of mail naar inschrijving@veritech.nl.

 

Fedecom is de branchevereniging voor bedrijven in de Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport. Fedecom behartigt de belangen van fabrikanten, importeurs en mechanisatiebedrijven in Nederland.