Home Opleidingen veilig werken Keurmeester Woninginstallaties NEN 8025

Keurmeester Woninginstallaties NEN 8025

Omschrijving

Het doel van de cursus is om deelnemers kennis en vaardigheden te geven om zelfstandig de elektrische- gas en waterinstallaties te keuren. De nadruk van deze cursus ligt op het praktisch en correct uitvoeren van de keuringen en het juist rapporteren van de bevindingen. Hierbij wordt de theoretische onderbouwing van het keuren niet vergeten. Aan de hand van keuringslijsten en een mobiel practicum wordt er geoefend in het keuren van gas-, water- en elektrische installaties van woningen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende type meetinstrumenten. Ook eigen meetinstrumenten mogen worden gebruikt. Inhoud cursus:

 • De wet- en regelgeving en op woning van toepassing zijnde normen en NTA’s
 • De opbouw van elektrische installaties en voorzieningen in woningen
 • De opbouw van gasinstallaties en voorzieningen in woningen
 • De opbouw van waterleiding installaties en voorzieningen in woningen
 • De veiligheid voor de inspecteur tijdens het uitvoeren van de inspecties
 • De visuele inspectie van de leidingwaterinstallatie, gasinstallatie en elektrische installatie
 • Het bepalen van de inspectiefrequentie
 • Het uitvoeren van elektrische metingen zoals: weerstand beschermingsleiding, circuitweerstand, isolatieweerstand, aardverspreidingsweerstand en het meten van aardlekschakelaars op aanspreekstroom en aanspreektijd
 • Het uitvoeren van metingen aan gasinstallaties zoals: dichtheidsmeting, CO-meting, corrosie, etc.
 • Het rapporteren van de gegevens inclusief het geven van aanbevelingen
 • Praktijkdeel: de cursist wordt getraind in het uitvoeren van metingen aan deels geprepareerde en gesimuleerde woninginstallaties

Deze cursus wordt zowel als incompany als open inschrijving aangeboden.

Waarom bij Veritech?

Je leert geen kunstjes, maar je weet gewoon weg wat je keurt!

Toets, examen en/of certificering

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende inzet en met goed gevolg afronden van de toets ontvangt de cursist het certificaat.

Toelatingseisen

Geen specifieke vooropleiding vereist. De deelnemer moet beschikken over enig technisch inzicht. De deelnemer moet de Nederlandse taal kunnen spreken en schrijven.

Lesmateriaal

De deelnemer ontvangt een cursusboek, notitieblok, pen en ondersteunend lesmateriaal.

Geldigheidsduur

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

INCOMPANY

De cursus kan op je eigen locatie worden gegeven, op onze cursuslocatie te Drachten of op een andere gewenste locatie. Voor een incompany training kunt u contact opnemen met Veritech via telefoon 085 – 401 10 10 of mail inschrijving@veritech.nl.

OPEN INSCHRIJVING

Data en locatie

 • Data en beschikbaarheid op aanvraag

Deelnemers

Om de kwaliteit van de cursus te kunnen waarborgen, wordt er bij open inschrijving gestart vanaf 6 aanmeldingen met een maximum van 15 deelnemers. De cursus gaat door bij voldoende deelname.

Kosten

De kosten bedragen € 685,- per persoon. Prijs is exclusief btw, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en een lunch. Betaling middels factuur.

Informatie
Duur
2 dagen
Lestijden
09:00 - 16:00 uur
Aanbod
Incompany / Open inschrijving
Inschrijven