Home Opleidingen veilig werken NEN 3840 Installatie- en werkverantwoordelijke

NEN 3840 Installatie- en werkverantwoordelijke

Omschrijving

De deelnemer krijgt inzicht in de bedrijfsvoering van de NEN 3840. De deelnemer is in staat om op basis van de theoretische kennis en de praktische vaardigheden hoogspanningsinstallaties te bedienen, schakelberichten op te stellen en de juiste veiligheidsmaatregelen te (laten) nemen. Inhoud cursus:

 • Theoriedeel:
  • De Arbeidsomstandighedenwetgeving
  •  De NEN 3840 en overige hoogspanningsnormen
  • De bedrijfsvoering volgens de NEN 3840
  • De taken en bevoegdheden van de installatie- werkverantwoordelijke
  • Gevaren en risicobeoordeling
  • De opbouw en opwekking van het landelijk elektriciteitsnet
  • De netstructuren en sterpuntsbehandeling bij industriële en openbare netten
  • Schakel- en verdeelinrichtingen
  • Thermische en dynamische kortsluitvastheid en gevolgen van overbelasting
  • Beveiligingen, storingsindicatoren en beveiligingsrelais
  • Transformatoren, generatoren en motoren
  • Kabels en leidingen
  • Lezen en interpreteren van hoogspanningsschema’s
 • Praktijkdeel:
  • Het opstellen van schakelberichten
  • Het uitvoeren van schakelopdrachten
  • Het veiligstellen van installaties op ons practicum

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer worden aangewezen als installatie- en/of werkverantwoordelijke hoogspanning.

Deze cursus wordt als incompany aangeboden. We kunnen deze cursus tevens als herhalingscursus aanbieden.

Waarom bij Veritech?

De nadruk van deze cursus ligt op het praktisch en correct toepassen van veiligheidsprocedures en de veilige werkwijze zoals in de NEN 3840 is beschreven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de theoretische basiskennis van hoogspanningsinstallaties. Waarom bij Veritech: Theoretische basiskennis is noodzakelijk als basis voor de praktische vaardigheden en niet andersom. De cursus sluit daarom direct aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemer.

Toets, examen en/of certificering

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende inzet en met goed gevolg afronden van de toets ontvangt de cursist het certificaat. Het deelnemen aan het STIPEL-examen is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen.

Toelatingseisen

Van de deelnemers wordt tenminste een elektrotechnische opleiding EQF-4 en/of ervaring op MBO niveau of gelijkwaardig verwacht. De deelnemer moet de Nederlandse taal kunnen spreken en schrijven.

Lesmateriaal

De deelnemer ontvangt een cursusboek, notitieblok, pen en ondersteunend lesmateriaal.

Geldigheidsduur

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

INCOMPANY

De cursus kan op je eigen locatie worden gegeven, op onze cursuslocatie te Drachten of op een andere gewenste locatie. Voor een incompany training kunt u contact opnemen met Veritech via telefoon 085 – 401 10 10 of mail inschrijving@veritech.nl.

Informatie
Duur
6 dagen
Lestijden
09:00 - 16:00 uur
Aanbod
Incompany
Meer informatie