Home Nieuws In gesprek met……. Dana Petroleum

In gesprek met....... Dana Petroleum

25 juni 2024

Dana Petroleum:

‘topprioriteit veiligheid op offshore productie locaties’

 

Als ergens veiligheid op de werkvloer heel hoog in het vaandel staat, is het wel op de offshore productie locaties van Dana Petroleum Netherlands BV. ‘Een goede reputatie op gebied van milieu, veiligheid, welzijn en gezondheid creëert een sterke commerciële performance’, zo luidt het principe waaraan elke medewerker én elke contractor zich moet committeren. Veritech ontzorgt Dana Petroleum hierbij graag, als trainer en als adviseur.

 

Dana Petroleum, onderdeel van een internationaal concern, wint sinds 2001 olie en gas uit de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee. Momenteel gebeurt dat op twee offshore locaties: F2A Hanze op 250 kilometer ten noorden van Den Helder en P11B De Ruyter, 60 kilometer westelijk van Scheveningen. Electrical Engineer Rico Tran werkt er al jaren. Hij is als installatieverantwoordelijke voor alle hoog- en laagspanningsinstallaties gedreven bezig om de Dana HSSE prestaties nog verder te perfectioneren. Opleiden, trainen, verbeterplannen maken, borgen en ondertussen super alert zijn op wat er allemaal gebeurt. Rico: ‘Elk incident, ook dat waarbij een medewerker zich in zijn vinger snijdt aan een stukje niet afgebraamd metaal, nemen we al heel serieus.’

Compacte werkomgeving

Op een productieplatform, waar doorgaans op drukke dagen twintig tot dertig medewerkers aanwezig zijn in een compacte werkomgeving met gevaarlijke en explosieve stoffen, met machines en met verschillende elektrische installaties, is safety één van de bijzondere uitdagingen. De praktijk van het productieplatform op zee: veel medewerkers zijn multifunctioneel inzetbaar. ‘Onze eletrical technicians en operators hebben niet alleen taken in de techniek en de productie, maar vaak ook op het helikopterdek, in emergency response teams, bij de inzet van de reddingboot en als EHBO-er’, vertelt Rico. ‘Ze komen dus ook vragen tegen als: hoe evacueer je veilig een offshoreplatform? Hoe krijg je een volwassen man van 80 kilo uit zee aan boord van een reddingboot? Wekelijks is er wel een training op het platform. En eens per maand zijn ook onze teams aan de wal daarbij betrokken.’

Ter plekke!

Op zijn eigen aandachtsgebieden, hoog- en laagspanning, machineveiligheid en explosieveiligheid, is Veritech sinds ruim een jaar leverancier van de trainingen én adviseur. Inmiddels zijn de maatwerktrainingen veilig werken met hoog- en laagspanningsinstallaties achter de rug en is de speciaal voor Dana samengestelde training explosieveiligheid (ATEX) in voorbereiding. Niet alleen via die trainingen, ook door de adviezen over veiligheidsbeleid en -organisatie heeft Dana door Veritech nieuwe inzichten opgedaan. De maatwerkaanpak van Veritech levert grote tevredenheid op. “Onze vorige opleider gaf de trainingen aan de wal’, vertelt Rico. ‘Veritech doet de theorie aan de wal, maar de trainer komt voor de praktijk ook naar onze beide platformen. Dat werkt geweldig, want daar werken onze technicians en de trainer met onze eigen installaties. De trainingen hebben er meteen toe geleid dat ter plekke allerlei puntjes op de i zijn gezet. We deden het goed, maar we doen het nu nog beter.’

Een voorbeeld: ‘Wij kennen de installaties en we weten allemaal de weg op onze platforms. Veritech kwam met de tip om toch overal in werkruimtes informatie aan te brengen waardoor mensen die er nog niet zo goed thuis zijn – denk aan nieuwe medewerkers – goed weten waar ze zijn en wat er op die plek gebeurt.’

Het is één van die voorbeelden waarmee duidelijk wordt dat het veiligheidsbeleid van Dana stap voor stap nog verder wordt versterkt. En dat is belangrijk. Want Dana heeft altijd de intentie om de installaties op de beide productieplatformen verder uit te breiden om eventueel in de nabije toekomst op meer plekken in de Noordzee energie te gaan winnen uit de zeebodem. Met, dat mag duidelijk zijn, een altijd blijvende hoofdrol voor Health, Safety, Security & Environment.